Våra produkter:
   Kameraövervakning
        Digitala kameror
        Video encoding
        Video decoding
        Videoanalys
        Bra att veta..
   IT-utrustning
   Nätverk &
   kommunikation
   Säkerhet
   Installationer
   Drift
   Webbproduktion
   Företaget:
   Aktuellt
   Kunder
   Om AGRIIT
   Kontakt
  Tillverkare
 
 
 
  Digitalisera analoga bilder  
  En analog kamera saknar den digitala motsvarighetens förmåga att på egen hand bearbeta bilden, tolka händelser och utföra kommandon. En analog kamera levererar en bild till en mottagare, oftast någon form av inspelare som kontinuerligt spelar in bildruta för bildruta. Vill man i efterhand söka en händelse som t.ex. utspelats någon gång under en 12 timmarsperiod måste man söka igenom hela materialet från början till slut.

Med digitalisering menas att vi ger de analoga kamerorna "intelligens". Detta görs genom att man kopplar in en videoserver, även kallad videoencoder till den analoga kameran. Kameran skickar sin analoga signal till videoservern som "digitaliserar" bilden. I videoservern finns mycket av de möjligheter som redan finns inbyggda i de digitala kamerorna. Man kan t.ex. börja använda händelsebaserad inspelning och få tillgång till kameran över en nätverksförbindelse och vidare över Internet.

Videoservrar kan vara ett bra alternativ för de som redan har ett antal väl fungerande analoga kameror vars bildkvalitet man känner sig nöjd med och endast vill utöka tillgängligheten eller effektivisera inspelningsmöjligheterna.
 
     
     
   
  Axis Q7401 video encoder  
     
     
  Vivotek VS7100  
  Vivotek VS7100 video encoder  
     
     
   
Copyright © 2008-2013 AGRIIT
Senast ändrad 2013-10-15