Våra produkter:
   Kameraövervakning
        Digitala kameror
        Video encoding
        Video decoding
        Videoanalys
        Bra att veta..
   IT-utrustning
   Nätverk &
   kommunikation
   Säkerhet
   Installationer
   Drift
   Webbproduktion
   Företaget:
   Aktuellt
   Kunder
   Om AGRIIT
   Kontakt
  Tillverkare
 
 
 
  Videoanalys  
  Högkvalitativa digitala övervakningskameror har idag möjlighet för händelsebaserad inspelning. Det betyder att en kamera kan bevaka ett område och starta inspelning första när något händer i bevakningsområdet. Detta sker nästan uteslutande genom att kameran mäter förändringar i två på varandra följande bildrutor efter en i förhand inställd känslighet. Systemet fungerar utmärkt om bevakningsområdet inte innehåller källor som kan förorsaka falsklarm. Ett bevakningsområdet utomhus kan innehålla buskar som vajar, blåsande löv, kraftigt regn eller snö som alla kan orsaka bildförändringar som göra att kameran tolkar detta som larmförändringar i bilden och starta inspelning i onödan.  
     
  Modern videoanalys är en vidareutveckling av den traditionella händelsebaserade inspelningen. En programvara läggs in på en inspelningsserver som tolkar bilden och de förändringar som sker. Olika typer av algoritmer "lär" sig bevakningsområdet utseende och kontrollerar om förändringar i området svarar mot uppställda kriterier. Är det en människa som kommer in i området - spela in, är det en bil som kommer - ignorera! Det finns ett stort antal olika algoritmer som kan hjälpa till att tolka bilden allt efter de speciella behov som finns i respektive bevakningsuppdrag.  
     
  Bilderna på denna sidan visar videoanalys från:  
     
   
     
  AGRIIT hjälper Er med implementation av rätt kombination av kameror och inspelningsprogram. Aimetis Symphony kan vid utomhusbevakning reducera mängden falsklarm med upp till 80 % jämför med traditionell kamerabaserad rörelsedetektion.  
     
 

Läs mer på Aimetis webbplats>>

 
  (webbplatsen är på engelska och öppnas i nytt fönster)  
     
     
   
  En person i rörelse detekteras  
   
  Person går i förbjuden riktning  
   
 
Bil upptäcks och filmas.
 
   
Copyright © 2008-2013 AGRIIT
Senast ändrad 2013-10-15